Frail - Sanat Kar

Sanat Kar

Frail, 1999

13 x 10″Tempera on paper