Frail - Prokash karmakar

Prokash karmakar

Frail, 2000

36 x 30″Oil on Canvas