Untitled (Set of 2) - Abhishek Dodiya

Abhishek Dodiya

Untitled (Set of 2)

11 x 13 inch eachMetal scraps