Cityscape - Abhishek Dodiya

Abhishek Dodiya

Cityscape, 2021

30 x 21 x 8″Metal scraps