Bara Babu Mahato

Bara Babu Mahato

Showing the single artwork

Bara Babu Mahato

Untitled
23 x 45 x 11 ″ Fibreglass